Zahtjev za kredit

Podaci o klijentu

Ime

Prezime

Datum rođenja

Spol

Adresa prebivališta

Mjesto prebivališta

Poštanski broj

Telefon

Mobitel

E-mail

Državljanstvo

Bračno stanje

Mjesečna primanja (van/bračnog partnera)

Broj članova kućanstva

Broj zaposlenih članova kućanstva

Broj uzdržavanih članova

Kako ste saznali za Kentbank?

Koji?

Stanovanje

1/3