Lombardni kredit

Lombardni kredit prilagođen Vama

  • bez izračuna kreditne sposobnost
  • za vrijeme trajanja kredita moguće je koristiti dospjelu kamatu na depozit
  • kamatna stopa: fiksna (jednaka kamatnoj stopi na depozit uvećanoj za 2,00 p.p.)
  • omjer vrijednost kredita i depozita je 1:0,90
  • osiguranje povrata kredita: oročeni depozit
  • valuta kredita: HRK, valutna klauzula EUR ili USD
  • naknada: 0,50% od iznosa kredita, maksimalno 500,00 HRK
  • rok otplate kredita: maksimalno 120 mjeseci
  • otplata kredita: u mjesečnim anuitetima i uz jednokratni povrat glavnice
 

Reprezentativni primjer izračuna: 

Iznos depozita

 90.000 HRK

Rok oročenja

 49 mjeseci

Fiksna kamatna stopa na depozit

 3,15%

Iznos kredita

 100.000,00 HRK

Rok kredita

 48 mjeseci

Fiksna kamatna stopa na kredit

 5,15%

Jednokratna naknada za obradu kredita

 500,00 HRK

EKS

 6,02%

 

Pretpostavke za izračun EKS-a:

Kredit 100.000,00 HRK
Kamata 5,15%
Rok otplate 36 mjeseci
Naknada 500,00 HRK

 

 

Možda vas zanima