Krediti za financiranje školarine uz valutnu klauzulu EUR

  • Iznos kredita od 4.000,00 do 100.000,00 HRK
  • Fiksna kamatna stopa od 6,00%
  • Rok otplate do 10 godina
  • Naknada 1%

Reprezentativni primjer izračuna i pretpostavke za izračun EKS-a

IZNOS KREDITA 100.000,00 HRK
ROK KREDITA 10 godina
NAKNADA 200,00 HRK
FIKSNA KAMATNA STOPA 6,00% UZ STATUS KLIJENTA
IZNOS ANUITETA 1.110,21 HRK 
EKS 6,39%

 

 

Možda vas zanima