Životno osiguranje

Životno osiguranje

Osiguranje života u kojem se osiguratelj obvezuje isplatiti navedenom korisniku osiguranje, osiguraniku ili osobi koju on odredi osiguranu svotu za slučaj doživljenja isteka osiguranja ili za slučaj njegove ranije smrti, prije isteka osiguranja. Osigurane svote su uvijek veće od uplaćene premije po isteku osiguranja.

Mješovito osiguranje života

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja u kojem birate iznos koji želi uštedjeti te iznos koji će biti isplaćen njegovim najdražima u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti.
Ugovaratelj osiguranja odlučuje o odnosu štednje i osiguranja za slučaj smrti s jednakim ili različitim omjerima (od 2:1 do 1:3) i trajanjem osiguranja.

ŽELIM SE OSIGURATI:

Ime i prezime

Odaberite poslovnicu

Broj telefona za kontakt

E-mail

Izjava