Baš SVE

Birajte pakete, zbrajajte uštede!

Paket Baš SVE kreiran je za vas na način da:

 • Plaćate samo što koristite
 • Više proizvoda donosi više popusta
 • Bez naknade za upisninu i vođenje paketa

Paket možete ugovoriti ukoliko koristite proizvode:

 • Transakcijske račune građana (tekući ili žiro račun građana)
 • Internetsko bankarstvo ili mobilno bankarstvo
 • Kreditnu karticu
 • Oročeni depoziti
 • Policu osiguranja ugovorenu u Banci

Naknade za koje se odobrava popust:

 • Mjesečna naknada za vođenje tekućeg i žiro računa
 • Mjesečna naknada za vođenje usluge Internet i mobilnog bankarstva
 • Upisnina za MasterCard kreditnu karticu – osnovni i dodatni korisnik
 • Mjesečna članarina za Mastercard kreditnu karticu – osnovni i dodatni korisnik

Korisnik Paketa Baš SVE ostvaruje 15% popusta na naknade.

Dodatne pogodnosti Paketa Baš SVE:

 • 3 besplatne transakcije mjesečno - podizanje gotovine debitnom karticom na MBNet bankomatima
 • 4 besplatne platne transakcije putem m-Kent i e-Kent usluge u HRK za plaćanja u Republici Hrvatskoj na teret transakcijskog račun otvorenog u Banci (kunske nacionalne platne transakcije) 

ŽELIM PAKET:

Ime i prezime

Odaberite poslovnicu

Broj telefona za kontakt

E-mail

Izjava o privatnosti  
 

Možda vas zanima