Oročena štednja

Vaš je novac u dobrim rukama ako štedite u KentBank.

Oročenjem u Kent banci ostvarit ćete sigurnu štednju uz visoke prinose.

  • Fiksna kamatna stopa
  • Sredstva možete oročiti u kunama (HRK), eurima (EUR) i dolarima (USD)
  • Uz prebacivanje redovnih mjesečnih primanja na račun u KentBank d.d. ostvarite dodatnih 0,1 postotna poena na sve valute, iznose i ročnosti štednje

 

FIKSNE KAMATNE STOPE ZA ŠTEDNJU U HRK

ROČNOST U MJESECIMA 1 3 6 12 24 36
do 19.999,99 0,60% 0,95% 1,40% 1,70% 1,85% 1,95%
od 20.000,00 do 34.999,99 0,60% 0,95% 1,40% 1,70% 1,85% 1,95%
od 35.000,00 do 69.999,99 0,65% 0,95% 1,40% 1,70% 1,85% 1,95%
od 70.000,00 do 199.999,99 0,65% 1,00% 1,50% 1,75% 1,90% 2,00%
od 200.000,00 do 499.999,99 0,65% 1,00% 1,50% 1,75% 1,90% 2,00%
> od 500.000,00 0,65% 1,00% 1,50% 1,75% 1,90% 2,00%

 

FIKSNE KAMATNE STOPE ZA ŠTEDNJU U EUR

ROČNOST U MJESECIMA 1 3 6 12 24 36
do 2.499,99 0,15% 0,20% 0,40% 0,70% 0,90% 1,05%
od 2.500,00 do 4.999,99 0,15% 0,20% 0,40% 0,70% 0,90% 1,05%
od 5.000,00 do 9.999,99 0,15% 0,20% 0,50% 0,70% 0,90% 1,05%
od 10.000,00 do 24.999,99 0,15% 0,20% 0,50% 0,80% 1,00% 1,10%
od 25.000,00 do 49.999,99 0,15% 0,25% 0,55% 0,85% 1,00% 1,10%
> od 50.000,00 0,15% 0,25% 0,55% 0,85% 1,00% 1,10%

 

FIKSNE KAMATNE STOPE ZA ŠTEDNJU U USD

ROČNOST U MJESECIMA 1 3 6 12 24 36
do 4.999,99 0,20% 0,25% 0,35% 0,65% 0,75% -
od 5.000,00 do 24.999,99 0,20% 0,25% 0,35% 0,65% 0,75% -
od 25.000,00 do 49.999,99 0,20% 0,30% 0,40% 1,05% 1,20% -
> od 50.000,00 0,20% 0,30% 0,40% 1,05% 1,20% -

 

ŽELIM ŠTEDJETI:

Ime i prezime

Odaberite poslovnicu

Broj telefona za kontakt

E-mail

Izjava  
 

Možda vas zanima