Paketi za poduzetnike

Paketi proizvoda i usluga za poduzetnike namijenjeni su malim i srednjim poduzetnicima. Koristeći pakete usluga ostvarujete razne pogodnosti i smanjenje troškova poslovanja. Korištenjem paketa dobivate i popuste na naknade u svakodnevnom poslovanju. Paketi imaju unaprijed definiranu kombinaciju proizvoda i usluga za jedinstvenu mjesečnu cijenu. 

Paket KENTKonto

KENTKonto je osnovni paket. Uz transakcijski račun sadrži Maestro business debitnu karticu bez plaćanja upisnine te korištenje Internet bankarstva bez plaćanje mjesečne članarine i upisnine. Paket sadrži i popuste u platnom prometu kao i snižene naknade za obradu garancija, kredita. 

Paket KENTSconto

Uključuje još niže naknade kao i Mastercard business charge ili revolving karticu bez troškova upisnine i mjesečne članarine.

PROIZVODI KENTKONTO KENTSCONTO

Račun

X

X

Maestro Debit kartica

X

X

Mastercard kartica

 

X

Internet bankarstvo

X

X

Interni nalog banka (popust)

10%

25%

Interni nalog Internet (popust)

25%

Besplatan

Eksterni nalog banka (popust)

10%

25%

Eksterni nalog Internet (popust)

10%

25%

Viša kamatna stopa na oročeni depozit iznad standarda

0,05 b.p.

0,1 b.p.

BON 2 (besplatno 1 godišnje)

X

X

Naknada za obradu kredita (popust)

10%

20%

Naknada za obradu garancija (popust)

10%

20%

Cijena paketa (Start/mjesečno) HRK

50/50

95/95

Za sve detaljne informacije obratite nam se s povjerenjem:

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj telefona za kontakt

E-mail

Odaberite poslovnicu

Izjava