Poljoprivredni krediti

Poljoprivredni krediti

Krediti za financiranje proljetne/jesenske sjetve

  • Kunski krediti do 12 mjeseci
  • Fiksna kamata već od 5,50%
  • Bez naknade za prijevremeni povrat
  • Brza i jednostavna realizacija

Za sve detaljne informacije obratite nam se s povjerenjem:

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj telefona za kontakt

E-mail

Odaberite poslovnicu

Izjava