Opći uvjeti

Niže u prilogu nalaze se Opći uvjeti koji više nisu u primjeni.

Dokumenti:

Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. s fizičkim osobama važeći od 13.09.2012 do 01.07.2015.Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. s fizičkim osobama važeći od 02.04.2012 do 13.09.2012Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. s fizičkim osobama važeći od 01.01.2012 do 02.04.2012Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane važeći od 01.07.2013Opći uvjeti poslovanja za platni promet s fizičkim osobamaOpći uvjeti za jednokratne platne transakcijeVrijeme primitka i izvršenja naloga platnog prometaVrijeme primitka i izvršavanja naloga za plaćanje važeći od 01.07.2013Sažetak izmjena Općih uvjeta poslovanja KentBank d.d. s fizičkim osobama važeći od 01.07.2015Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. za transakcijske račune stanovništva važeći od 22.09.2015.Sažetak izmjena Općih uvjeta poslovanja Kentbank d.d. za transakcijske račune stanovništva važeći od 22.9.2015.Sažetak izmjena Općih uvjeta za upotrebu Internet i Mobilnog bankarstva važeći od 22.9.2015.Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. za transakcijske račune stanovništva važeći od 1.4.2016.Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. za MasterCard charge karticu stanovništvuOpći uvjeti poslovanja KentBank d.d. za MasterCard revolving karticu stanovništvaOpći uvjeti poslovanja KentBank d.d. za Maestro debitnu karticu stanovništvaVrijeme primitka i izvršavanja naloga za plaćanje važeći od 18.05.2015Opći uvjeti poslovanja Kentbank d.d. za transakcijske račune stanovništva važeći od 01.04.2016.