Opći uvjeti

Dokumente s općim uvjetima poslovanja možete naći niže na stranici:

Dokumenti:

Opći uvjeti poslovanja Kentbank dd po transakcijskim računima i obavljanju platnih i oslalih usluga za poslovne subjekte važeći od 21.06.2017Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. po transakcijskim računima i obavljanje platnih i ostalih usluga za poslovne subjekte važeći od 05.06.2017.Opći uvjeti i pravila za korištenje paketa KENTkonto i KENTscontoOpći uvjeti poslovanja Kentbank dd po transakcijskim računima i obavljanje platnih i ostalih usluga za poslovne subjekte važeći od 04.06.2016.Dnevni limiti za podizanje gotovine i plaćanje na prodajnim mjestima za MasterCard Business karticu za poslovne subjekteIzvadak iz odluke o kamatnim stopama za poslovne subjekteOpći uvjeti poslovanja KentBank d.d. s MasterCard Business karticom za poslovne subjekte važeći od 21.03.2016.Opći uvjeti Poslovanja Kentbank d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za poslovne subjekte važeća od 05.06.2017Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. s Maestro Business Debit karticom za poslovne subjekte važeći od 21.03.2016.Opći uvjeti za korištenje Internetskih usluga za poslovne subjekte važeći od 08.06.2017Dnevni limiti za podizanje gotovine i plaćanje na prodajnim mjestima za Maestro Business Debit karticu za poslovne subjekteOpći uvjeti poslovanja KentBank d.d. u kreditnom i depozitnom poslovanju s poslovnim subjektima važeći od 23.12.2015.Opći uvjeti za upotrebu Internet i Mobilnog bankarstva KentB@nk za poslovne subjekte važeći od 10.08.2015.Vrijeme primitka i izvršavanja naloga za plaćanje važeći od 05.04.2016.Opći uvjeti poslovanja za prihvat kartica na EFT POS terminalnima važeći od 06.06.2017.