Svemogući kredit s fiksnom kamatnom stopom

 Baš kad ti treba!
 
  • Do 1.200.000 HRK
  • Rok otplate do 10 godina
  • Fiksna kamatna stopa već od 6,40% (EKS 6,99%)

 

Pogodnosti Svemogućeg kredita:

  • Birate kredit u kunama ili eurima
  • Kamata je fiksna za cijeli period otplate
  • Brzina, fleksibilnost i jednostavnost realizacije

 

Reprezentativni primjer izračuna

Iznos kredita u HRK Godišnja kamatna stopa Rok otplate u godinama Anuitet u HRK EKS
230.000,00  6,40%  10  2.599,92  6,99% 
75.000,00  6,40%  10  847,80  6,99% 

 

Pretpostavke za izračun EKS-a:

Kredit 230.000,00 HRK 75.000,00 HRK
Kamata 6,40% 6,40%
Rok otplate 10 godina 10 godina
Iznos depozita (10%)

23.000,00 HRK

7.500,00 HRK
Naknada (0,3%) 690,00 HRK 225,00 HRK
 

Možda vas zanima