KentBank predstavila poslovne rezultate za 2016. i prvi kvartal 2017. godine

  • 2016: rast aktive 57%, rast dobiti 107% na 8,1 milijuna kuna
  • Prvi kvartal 2017: dobit 1,7 milijuna kuna
  • Porast broja računa od 39%, porast oročenih depozita 46%
  • Ostvareno širenje mreže poslovnica i bankomata – 15 poslovnica u 12 gradova
  •  U tijeku širenje usluga e-bankarstva te uvođenje novih proizvoda i usluga

Zagreb, 30. svibnja 2017. - KentBank je u 2016. godini ostvarila rast aktive od 57% te ona sada iznosi dvije milijarde kuna. Nastavak je to i potvrda rasta Banke započetog pozitivnim rezultatom u 2015. godini. Time je KentBank potvrdila status najbrže rastuće banke u Hrvatskoj.

Dobit za 2016. godinu iznosila je 8,1 milijuna kuna, dok je u prvom kvartalu 2017. godine zabilježena  dobit od 1,7 milijuna kuna. KentBank ima jednu od najnižih stopa neprihodujućih kredita uz jedan od najviših omjera pokrivenosti rezervacijama na hrvatskom financijskom tržištu.

U prvom kvartalu 2017. godine ukupni uplaćeni podređeni dug iznosi 5 milijuna eura.

Rast plasmana značajno je pridonio rastu kamatnih prihoda, te je u 2016. godini ostvaren rast neto kamatnih prihoda za 25% u odnosu godinu ranije. Posebna je pažnja tijekom 2016. bila usmjerena na povećanje prihoda od provizija i naknada, s naglaskom na razvitku novih proizvoda i usluga. Tim je pristupom neto prihod od provizija i naknada povećan za 46% u odnosu na godinu ranije. Krajem 2016. godine, neto prihod od naknada dosegnuo je udio od 10,36%.

Sve je to utjecalo na ostvarenje pozitivnog rezultata na kraju 2016. godine i u prvom kvartalu 2017. godine. Fokus Banke je na rastu portfelja te na povećanju broja klijenata, čemu je posebno doprinijela implementacija kartičnog poslovanja i niza novih proizvoda i usluga, otvorenje novih poslovnica te širenje mreže bankomata. Tako je tijekom 2016. godine broj računa zabilježio povećanje od 39%  na gotovo 21.500 otvorenih računa. Banka trenutno raspolaže s 15 poslovnica u 12 gradova diljem Hrvatske, uz mrežu od 20 bankomata.

Značajan porast bilance Banke u 2016. godini proizašao je najvećim dijelom iz porasta depozita u svim segmentima (fizičke i pravne osobe, te financijske institucije). Uz porast stanja na tekućim računima od 137% u 2016. godini, Banka je ostvarila i porast oročenih depozita od 46%. Ujedno, tijekom prve polovice 2016. godine Banka je, kao jedina hrvatska banka, započela s pružanjem usluge prikupljanja depozita na njemačkom, austrijskom i nizozemskom tržištu.

Što se tiče proizvoda i usluga, u 2017. godini fokus je na razviju e-bankinga: u tijeku je implementacija nove verzije Internet bankarstva i mobilno bankarstvo, nova web stranica Banke objavljena je u ožujku ove godine. Uz e-bankarstvo, uvedena je Otvorena štednja, Kenti-dječja štednja te Paketi proizvoda i usluga u segmentu poslovanja s građanima i pravnim osobama.

U posljednje dvije godine broj zaposlenih povećan je za 43% na 199 djelatnika.