Kuća, okućnica i poljoprivredno zemljište, Donja Kovačica, površina 5.177 m2

Prodaje se kuća, okućnica i poljoprivredno zemljište na lokaciji Donja Kovačica zk.ul: 231, k.č. 132/2, 749/24/2, zk.ul: 302, k.č. 137/2 i zk.ul. 562, k.č. 138/2 

Kuća je u 1/1 vlasništvu KentBank d.d.

 

Fotogalerija