Posebna ponuda stambenih kredita za kupce nekretnina VIKING d.o.o.

  • Bez troška procjene nekretnine
  • Bez naknade za obradu kredita
  • U trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta korisnik ne smije biti stariji od 70 godina
  • Odobrenje u roku 5 radnih dana po predaji potpune dokumentacije
  • Kamatna stopa već od 3,70% uz rok otplate do 25 godina

* Promjenjiva kamata sastoji se od fiksnog dijela 3,94% i promjenjivog dijela koji je vezan uz 6M EURIBOR, a koji iznosi -0,241% na dan 11.7.2019.

** Promjenjiva kamata sastoji se od fiksnog dijela 4,39% i promjenjivog dijela koji je vezan uz 6M EURIBOR, a koji iznosi -0,241% na dan 11.7.2019.

*** Promjena tečaja može utjecati na ukupan iznos koji je potrebno platiti

 

Za sve dodatne informacije možete ugovoriti sastanak putem niže navedenog kontakta:

RANKA STUPAR

ranka.stupar@kentbank.hr

M: 099/3969-914