Krediti za financiranje troškova u obrazovanju

  • Iznos kredita od 2.000,00 do 20.000,00 HRK
  • Fiksna kamatna stopa od 6,50%
  • Rok otplate do 5 godina
  • Naknada 1%

Reprezentativni primjer izračuna i pretpostavke za izračun EKS-a 

IZNOS KREDITA 20.000,00 HRK
ROK KREDITA 5 godina
NAKNADA 200,00 HRK
FIKSNA KAMATNA STOPA 6,50% UZ STATUS KLIJENTA
IZNOS ANUITETA 391,32 HRK 
EKS 7,12%

 

 

Možda vas zanima