Vijesti

MasterCard kreditna kartica i Maestro debitna kartica daje vam mogućnost korištenja Cammeo usluga prema promotivnim uvjetima.

Banka KentBank u prvih šest mjeseci 2017. ostvarila dobit od 4,4 milijuna kuna i uvela uslugu mobilno bankarstvo

Od danas KentBank nudi Klijentima novu uslugu mobilnog bankarstva pod nazivom "m–Kent".

Uslugu mobilnog bankarstva m-Kent moguće je ugovoriti u poslovnicama Banke ili putem Internet bankarstva e-Kent.

Dana 5. lipnja 2017. započet će primjena Osnovne i Poslovne sheme SEPA izravnih terećenja u kunama (HRK SDD shema) u Republici Hrvatskoj.

 

Oročena otvorena štednja namijenjena je svim dobnim skupinama i svojim je uvjetima jedan od najkonkurentnijih štednih proizvoda na tržištu. 

Dječja štednja je štedni proizvod namijenjen klijentima koji žele sigurnu i postupnu štednju za svoje dijete prema vlastitim financijskim mogućnostima. Ista se ugovara i glasi na ime djeteta, a ugovara je zakonski zastupnik tj. roditelj ili skrbnik.

 

Tu smo za vas!

Naslov

Ime

Prezime

E-mail

Upišite tekst poruke

Kako ste saznali