Svemogući kredit s fiksnom kamatnom stopom

Baš kad ti treba!
 
  • Do 1.200.000 HRK
  • Rok otplate do 10 godina
  • Fiksna kamatna stopa već od 6,40% (EKS već od 7,08%)

 

Pogodnosti Svemogućeg kredita:

  • Birate kredit u kunama ili eurima
  • Kamata je fiksna za cijeli period otplate
  • Brzina, fleksibilnost i jednostavnost realizacije

 

Reprezentativni primjer izračuna i pretpostavke za izračun EKS-a:

Valuta kredita HRK uz valutnu klauzulu EUR
Iznos kredita 30.600,00 EUR
Nominalna kamatna stopa*  6,40%
Rok otplate u godinama  10
Naknada (0,3%) 91,80 EUR 
Iznos depozita (10%) 3.060,00 EUR 
Trošak vođenja transakcijskog računa  9,00 HRK mjesečno 
Anuitet  345,90 EUR 
Efektivna kamatna stopa  7,08%

 * Za primjer izračuna korištena je nominalna kamatna stopa i naknada važeća za klijente dobrog boniteta i koji ostvaruju ili će ostvariti unutar 60 dana od isplate kredita Status klijenta

ŽELIM KREDIT

Ime i prezime

Odaberite poslovnicu

Broj telefona za kontakt

E-mail

Izjava o privatnosti  
 

Možda vas zanima