Posebna ponuda stambenih kredita za kupce nekretnina PULA STANOVI

  • Bez troška procjene nekretnine
  • Bez naknade za obradu kredita
  • U trenutku dospijeca zadnjeg anuiteta korisnik ne smije biti stariji od 70 godina
  • Odobrenje u roku 5 radnih dana po predaji potpune dokumentacije
  • Kamatna stopa vec od 3,70% uz rok otplate do 25 godina
Za sve dodatne informacije ugovorite sastanak:
Ivan Maričić, Direktor poslovnice Pula
ivan.maricic@kentbank.hr M: 099/ 547 5067