O kolačićima

  O kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće, neophodne za funkcioniranje stranice.

Nužni kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke niti ih Banka povezuje s Vašim osobnim podacima.

Kolačiće možete onemogućiti promjenom postavki Vašeg preglednika, ali to može utjecati na funkcionalnost web stranice.

Više o korištenju kolačića možete pročitati u Izjavi o privatnosti.

 COVID-19

Fizičke osobe

Dragi klijenti,

u ovom iznimno osjetljivom razdoblju, KentBanka je pripremila mjere koje imaju za cilj olakšati poslovanje i život naših klijenata.  

Mjere olakšavanja otplate financijskih obveza za fizičke osobe su: 

 1. Produljenje roka otplate kreditnih zaduženja uz smanjenje mjesečnih anuiteta; ili
 2. Moratorij na otplatu glavnice kreditnih zaduženja uz mjesečno podmirivanje kamate, uz adekvatno produljenje ugovorenog roka otplate; ili
 3. Moratorij na otplatu ukupnog zaduženja, uz adekvatno produljenje ugovorenog roka otplate i povećanje rate/anuiteta. 

Uvjeti realizacije mjera pomoći

Mjere pomoći mogu realizirati klijenti Banke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Bili su uredni u podmirenju obveza prema Banci na dan 31.12.2019.  i
 2. Zadesila ih je jedna od sljedećih okolnosti:
  • gubitak radnog mjesta kod poslodavca čije je poslovanje pogođeno epidemijom bolesti COVID-19; ili
  • smanjenje plaće kod poslodavca čije je poslovanje pogođeno epidemijom bolesti COVID-19; ili
  • rade kod poslodavca čije je poslovanje ili ostvarivanje prihoda već pogođeno epidemijom bolesti COVID-19, npr. došlo je do pada prihoda u ožujku 2020. u odnosu na ožujak 2019.; ili
  • rade kod poslodavca čije će poslovanje biti pogođeno epidemijom bolesti COVID-19, npr. tako što su njegovi očekivani prihodi za 2020. niži od planiranih prihoda za 2020. zbog novonastalih okolnosti.

Zahtjev za odobravanje mjere pomoći možete podnijeti:

 • putem internetske stranice KentBanke, preko elektronskog zahtjeva pri dnu stranice
 • na e-mail adresu: mjerezapomoc@kentbank.hr
 • u najbližoj poslovnici Banke/poslovnici u kojoj je realiziran kredit

Mole se Klijenti da, bez obzira kako će podnositi zahtjev, pripreme za Banku sljedeće podatke:

 • Ime, prezime, OIB, datum rođenja
 • Broj kreditne partije za koju se podnosi zahtjev za odobravanje mjere pomoći
 • Dokaz o ispunjenju uvjeta za realizaciju mjera pomoći (npr. odluku poslodavca o prestanku ugovora o radu, dodatak ugovora o radu iz kojega će biti vidljivo da je došlo do smanjenja plaće, izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o smanjenju prihoda, tablični prikaz smanjenja prihoda i sl.)
 • E-mail i telefon za kontakt

S obzirom na preporuke stručnih službi Republike Hrvatske i okolnost da je potrebno čim više izbjegavati sve vrste kontakata s ciljem sprječavanja širenja zaraze bolesti COVID - 19, mole se klijenti da zahtjeve za mjerama pomoći podnose u poslovnicama Banke samo u opravdanim i iznimnim situacijama. 

Banka će savjesno razmatrati zahtjeve klijenata te će svi zaprimljeni zahtjevi klijenata biti odrađeni pravovremeno i u najkraćem mogućem roku. 

Ukoliko Banka odobri klijentu jednu od predviđenih mjera pomoći, istoga će kontaktirati i pozvati u najbližu poslovnicu kako bi se sklopio dodatak ugovoru postojećem kreditnom proizvodu. 

Za obavijesti o promjenama radnih vremena poslovnica i ostalim novostima pogledajte ovdje.

Zahtjev za promjene po kreditu uzrokovane koronavirusom

Ime i prezime

OIB

Telefon ili mobitel

E-mail

Naziv poslodavca

OIB poslodavca

 

Razlog podnošenja zahtjeva


 

Dokumentacija - dokaz pogoršanog statusa

 
Izjava o privatnosti