Turistički kredit u kunama

Potpuno prilagođen Vama privatnim iznajmljivačima uz samo kreiranje modela otplate u sezonskim mjesecima kada se ostvaruju prihodi od iznajmljivanja smještajnih kapaciteta (npr. godišnja glavnica kredita se plaća u tri „ljetne rate“: 30.07. – 31.08. – 30.09.).

Namjena kredita:

  • Kupnja, gradnja, adaptacija, opremanje apartmana, soba ili kuća za odmor
  • Izgradnja bazena
  • Refinanciranje postojećih kreditnih obveza
  • Refundacija vlastitih uloženih sredstava

Karakteristike:

  • Fiksna kamatna stopa već od 6,70%
  • Iznos kredita od 4.000,00 do 500.000,00 HRK
  • Rok otplate do 7 godina
  • Naknada 0,50% - 1,00% ovisno o namjeni

Kamatna stopa određuje se ovisno o iznosu kredita:

  • status klijenta: 6,70% -7,00%
  • bez statusa klijenta: 7,20% - 7,35%

Status klijenta moguće je ostvariti naknadno prebacivanjem redovnih mjesečnih primanja na račun otvoren u KentBank d.d.

 

Reprezentativni primjer izračuna i pretpostavke za izračun EKS-a:

Iznos kredita

 200.001,00 HRK

Rok otplate  7 godina
Naknada  0,5%
Fiksna kamatna stopa

 6,70%

Iznos anuiteta

 2.989,31 HRK

EKS

 7,06%

 

Možda vas zanima