O kolačićima

  O kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće, neophodne za funkcioniranje stranice.

Nužni kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke niti ih Banka povezuje s Vašim osobnim podacima.

Kolačiće možete onemogućiti promjenom postavki Vašeg preglednika, ali to može utjecati na funkcionalnost web stranice.

Više o korištenju kolačića možete pročitati u Izjavi o privatnosti.

Uvjeti korištenja

Pravni uvjeti korištenja sadržaja internetskih stranica KentBank d.d.

 

Dobro došli na web stranice www.kentbank.hr!

Sadržaj ovih web stranica, dizajn stranica i ostali elementi vlasništvo su KentBank  d.d. (u daljnjem tekstu: Banka), zaštićeno propisima prava intelektualnog vlasništva.

Banka čini podatke sadržane na ovim web stranicama dostupne javnosti isključivo u informativne svrhe.

Objavljene informacije smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, bez jamstva potpune točnosti i cjelovitosti u svako vrijeme. Banka, nadalje, pridržava pravo izmjene sadržaja objavljenih na ovim web stranicama u bilo koje vrijeme, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave.

 

Suglasnost

Informacije objavljene na ovim web stranicama posjetitelji stranica mogu koristiti za osobne nekomercijalne potrebe. Snimanje podataka i informacija, djelomično ili u cijelosti, na bilo koji medij za pohranu podatka, kao i reproduciranje istih, njihovo emitiranje ili korištenje u trgovačke, komercijalne svrhe, nije dopušteno.  

 

Informacije dostupne na web stranicama Banke ne smiju se smatrati temeljem  za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste kao posjetitelj stranica (u daljnjem tekstu: Korisnik) suglasni kako ove stranice i Banku ne smatrate odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim.

Bilo kojom od izloženih informacija Banka ne jamči, izričito ili prešutno, podobnost iznijetih podataka, stavova i opisa za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za njihovu točnost, potpunost ili korisnost.

 

Budući da su sadržaji web stranica Banke informativne naravi, za donošenje odluka o ugovaranju i korištenju određenih proizvoda i usluga predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati savjete posebno prilagođene konkretnoj situaciji i potrebi posjetitelja stranica (u daljnjem tekstu: Korisnika).

KentBank d.d. ne jamči da su materijali sadržani na ovim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država u kojima bi njihov sadržaj bio zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Do zakonom predviđenih ograničenja KentBank d.d. ne odgovara za bilo kakvu slučajnu, izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

 

Prihvaćanje

Korištenjem web stranica KentBank d.d. kao Korisnik prihvaćate pravne Uvjete korištenja i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Isključivo su hrvatski sudovi nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Korištenjem ovih web stranica Korisnik ujedno izjavljuje da je ovlašten i ima pravo prihvatiti ove Uvjete korištenja te da kao ugovorna strana razumije i prihvaća Uvjete korištenja, kao i rizike vezane uz njihovu upotrebu.

U slučaju pitanja ili dvojbi u vezi s ovim dokumentom molimo da nam se javite na: info@kentbank.hr