Factoring i eskont

Otkup potraživanja je oblik financiranja kojim se otkupljuju nedospjela kratkoročna potraživanja od Vaših kupaca za prodanu robu ili usluge temeljem dokumenata kojima se dokazuje postojanje kratkoročnog potraživanja koje dospijeva u sljedećih 180 dana (fakture, situacije, otpremni dokumenti i sl.). Nakon prodaje potraživanja, a prije dospijeća, kao prodavatelj potraživanja stječete pravo na naplatu predujma u ugovorenom postotku od otkupljenog iznosa potraživanja. Otkupom nedospjelog potraživanja od poduzeća nelikvidna se aktiva poduzeća pretvara u likvidnu. Time je otkup potraživanja posebno dobro rješenje za brzorastuće tvrtke koje za cilj imaju rasti zajedno s nama.

U ponudi nudimo:

  • Domaći factoring (regresni, dobavljački)
  • Devizni factoring
  • Jednokratni otkup potraživanja
  • Eskont mjenica

Za sve detaljne informacije obratite nam se s povjerenjem:

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj telefona za kontakt

E-mail

Odaberite poslovnicu

Izjava o privatnosti