Depoziti

Depoziti po viđenju

Novčana sredstva u kunama i devizama možete deponirati po viđenju na transakcijski multivalutni račun i raspolagati sa sredstvima prema potrebi. Na sredstva ostvarujete kamate sukladno Odluci o kamatama za poslovne subjekte.

Oročeni depoziti

U KentBank na raspolaganju Vam je brzo i jednostavno oročavanje kunskih i deviznih slobodnih novčanih sredstava na rokove prilagođene Vašim potrebama.

Nudimo Vam i posebne uvjete oročavanja za veće iznose i rokove prema dogovoru. 

Osiguranje depozita

Depoziti položeni u KentBank d.d. osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka - DAB.

Osiguranje depozita regulirano je Zakonom o osiguranju depozita. Više informacija o sustavu osiguranja depozita možete pronaći u dokumentu Osnovne informacije o zaštiti depozita, u svim našim poslovnicama te upitom Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
10 000 Zagreb, Jurišićeva 1/II
web: www.dab.hr
e-mail: dab@dab.hr
telefon: +385 (0)1 48 13 222
fax: +385 (0)1 48 19 107

Za sve detaljne informacije obratite nam se s povjerenjem:

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj telefona za kontakt

E-mail

Odaberite poslovnicu

Izjava o privatnosti