Osiguranje imovine

Osiguranje apartmana

Predmet osiguranja su građevinski objekti turističkog apartmana, stvari u turističkom apartmanu, stvari gostiju u turističkom apartmanu, boje i obloge te u zavisnosti od odabranog paketa stakla i sanitarije. U sklopu paketa osiguranja, osigurateljno pokriće se pruža i za odgovornost prema gostima apartmana.

Osiguranje kuće i privatnih stanova

Predmet osiguranja su građevinski objekti stambenog objekta, privatnih stanova ili kuća. U sklopu paketa, osigurateljno pokriće se pruža za građevinski dio objekta i stvari kućanstva.

Dodatno se objekt može osigurati za slučaj potresa.

ŽELIM SE OSIGURATI:

Ime i prezime

Odaberite poslovnicu

Broj telefona za kontakt

E-mail

Izjava