Putno osiguranje

Zdravstveno osiguranje koje pokriva:

  • troškove liječenja u inozemstvu i lijekova koje vam propiše liječnik
  • troškove medicinskog prijevoza
  • troškove spašavanja u cijelom svijetu
  • nepredviđene stomatološke troškove
  • troškove prijevoza iz inozemstva u hrvatsku bolnicu ili doma

ŽELIM SE OSIGURATI:

Ime i prezime

Odaberite poslovnicu

Broj telefona za kontakt

E-mail

Izjava