Transakcijski račun

Možete otvoriti transakcijski multivalutni račun za redovno poslovanje, račune organizacijskih dijelova, te račune za posebne namjene.
Za otvaranje transakcijskog multivalutnog računa potrebna Vam je sljedeća dokumentacija:

  • Rješenje o upisu u sudski registar odnosno registar nadležnog tijela
  • Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u od Državnog zavoda za statistiku
  • Preslik osobnih iskaznica zakonskih zastupnika i potpisnika

Uz dostavljenu dokumentaciju potrebno je popuniti sljedeće obrasce:

  • Upitnik i zahtjev za otvaranje i vođenje transakcijskog računa
  • Prijavu potpisa 

Za sve detaljne informacije obratite nam se s povjerenjem:

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj telefona za kontakt

E-mail

Odaberite poslovnicu

Izjava o privatnosti