O kolačićima

  O kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće, neophodne za funkcioniranje stranice.

Nužni kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke niti ih Banka povezuje s Vašim osobnim podacima.

Kolačiće možete onemogućiti promjenom postavki Vašeg preglednika, ali to može utjecati na funkcionalnost web stranice.

Više o korištenju kolačića možete pročitati u Izjavi o privatnosti.

Ruralni razvoj

 

 

 

Financijski instrument “Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj“ namijenjen je subjektima malog gospodarstva, te je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (dalje u tekstu: PRR 2014.-2020.) i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: APPRRR) i HAMAG-BICRO-a, za definirane mjere/podmjere/tipove operacija.

UVJETI DEFINIRANI FINANCIJSKIM INSTUMENTOM POJEDINAČNA JAMSTVA ZA RURALNI RAZVOJ

ZNAČAJKA / INSTRUMENT

Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj

Ciljana skupina

mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR 2014.-2020. prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Maksimalni iznos jamstva

1.300.000 EUR

Maksimalna stopa jamstva

do 70%

do 80% za mlade poljoprivrednike[1] i mljekarski sektor

Minimalno trajanje jamstva

12 mjeseci

Maksimalno trajanje jamstva

15 godina

Namjena kredita za koji se izdaje jamstvo

osnovna i povezana obrtna sredstva

Udio obrtnih sredstava

do 200.000 EUR, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ovisno o tome koji je iznos viši

Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva)

0,25% iznosa odobrenog jamstva

0,10% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor

Obuhvat jamstva

glavnica kredita

Potpora

Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (ABER / GBER) i/ili javna potpora u skladu s Prilogom 2 Uredbe (EU) br. 1305/2013

Intenzitet potpore (bruto ekvivalent potpore eng. Gross Grant Equivalent) mora biti u skladu s maksimalnim iznosima / stopama potpore utvrđenim u Prilogu 2 Uredbe (EU) br. 1305/2013.  Minimalni iznosi / stope nisu propisani.

Instrumenti osiguranja

Zadužnice subjekta, vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

   *„Mladi poljoprivrednik“ znači osoba koja do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje odgovarajuće stručne vještine i znanja te po prvi puta preuzima poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj tog gospodarstva (ima status nositelja/odgovorne osobe na poljoprivrednog gospodarstvu, a u slučaju trgovačkog društva je većinski vlasnik).