Lombardni kredit

Lombardni kredit prilagođen Vama

  • bez izračuna kreditne sposobnost
  • za vrijeme trajanja kredita moguće je koristiti dospjelu kamatu na depozit
  • iznos kredita je najmanje 90%, a najviše do 110% iznosa glavnice depozita
  • kamatna stopa je fiksna (jednaka kamatnoj stopi na depozit uvećanoj za najmanje 3,00 p.p., a najviše 3,50 p.p.)
  • kredit se odobrava u kunama, uz valutnu klauzulu EUR ili USD
  • naknada iznosi 0,50% od iznosa kredita, minimalno 100,00 HRK, maksimalno 1.000,00 HRK
  • rok otplate do 120 mjeseci
 

Reprezentativni primjer izračuna i pretpostavke za izračun EKS-a 

Valuta kredita HRK 
Iznos kredita 99.000,00 HRK
Nominalna kamatna stopa*  3,90%
Rok otplate u godinama  10
Naknada (0,5%) 495,00 HRK
Iznos depozita 90.000,00 HRK
Mjesečni anuitet  997,63 HRK
Efektivna kamatna stopa  5,37%
Ukupan iznos za otplatu 119.715,60 HRK

* Nominalna kamatna stopa na kredit iznosi 3,90%, a temeljem oročenog depozita uz kamatnu stopu 0,90%

 

 

ŽELIM KREDIT

Ime i prezime

Odaberite poslovnicu

Broj telefona za kontakt

E-mail

Izjava o privatnosti  
 

Možda vas zanima