Kredit za umirovljenike s fiksnom kamatnom stopom

  • Bez naknade
  • Bez jamca
  • Bez depozita
  • Do 30.000 HRK
  • Rok otplate do 10 godina

 

Reprezentativni primjer izračuna i pretpostavke za izračun EKS-a:

Valuta kredita HRK
Iznos kredita 30.000,00 HRK
Nominalna kamatna stopa*  6,60%
Rok otplate u godinama  5
Naknada (0,0%) 0,00 HRK
Trošak vođenja transakcijskog računa  9,00 HRK mjesečno 
Anuitet  588,39 HRK
Efektivna kamatna stopa  7,45%
Ukupni iznos za otplatu 35.303,40 HRK

*Za primjer izračuna korištena je nominalna kamatna stopa važeća za klijente dobrog boniteta i koji ostvaruju ili će ostvariti unutar 60 dana od isplate kredita Status klijenta.

ŽELIM KREDIT

Ime i prezime

Odaberite poslovnicu

Broj telefona za kontakt

E-mail

Izjava o privatnosti  
 

Možda vas zanima