Pronađite lokacije naših poslovnica na karti

Kontakti

KENTBANK d.d., Gundulićeva 1, Zagreb

KONTAKT CENTAR

tel: 01/4981 900

SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM – upiti vezani uz poslovanje s fizičkim osobama (kartice, štednja, proizvodi, dopisi, krediti, kamate…)

e-mail: gradjanstvo@kentbank.hr

01 / 4981 940 ili 01 / 46 00 925 

Brojeve pojedinačnih poslovnica pogledajte ovdje.

PRAVNE OSOBE – korporativni klijenti, mala i srednja poduzeća

email: sme@kentbank.hr; corporate@kentbank.hr

042 / 350 516 

INTERNET BANKARSTVO – podrška za e-Kent i m-Kent aplikacije

e-mail: podrska@kentbank.hr 

01/ 65 60 349 

POS APARATI – podrška

01 / 65 60 355 

PLATNI PROMET – upiti vezani uz promete po računu, izvode i eventualne poteškoće

e-mail: platnipromet@kentbank.hr

01 / 65 60 343 

NAPLATA - za sve upite vezano uz stanje duga i status po kreditnim i limitnim proizvodima za fizičke osobe

e-mail: naplata@kentbank.hr

01 / 49 81 932

OPĆI POSLOVI – upiti vezani za kupnju i prodaju nekretnina u vlasništvu Banke te postavljanje bankomata

e-mail: opci.poslovi@kentbank.hr

01 / 46 00 953

SEKTOR RIZNICE I FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
e-mail: riznica@kentbank.hr

tel: 01/4981 911 

ODNOSI S JAVNOŠĆU & MARKETING

e-mail: pr@kentbank.hr; marketing@kentbank.hr

01 / 4981 918

URED UPRAVE

e-mail: ured.uprave@kentbank.hr

01 /4981 913

PRIGOVORI

e-mail: prigovori@kentbank.hr  

RAČUNOVODSTVO

e-mail: accounting@kentbank.hr

PRAĆENJE USKLAĐENOSTI I SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

e-mail: uzspn@kentbank.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

e-mail: szop@kentbank.hr

SEKTOR UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA – za sve upite vezane uz otvorene natječaje te slanje životopisa, otvorenih molbi i sl.

e-mail: zaposlenje@kentbank.hr

 

 

 

Poslovnica

ZAGREB Ilica

Ilica 23
10000 ZAGREB

Voditeljica poslovnice:
Ivana Nikl

Tel: 01 / 4981-940
Fax: 01 / 4981-945

E-mail:
banka.zg2@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon -pet 8:00 – 19:00
sub 9:00 – 12:00

Google maps

Poslovnica

ZAGREB Horvaćanska

Horvaćanska 53a
10000 ZAGREB

Voditeljica poslovnice:
Jasminka Novačić

Tel: 01 / 3878-785
Fax: 01 / 3878-784

E-mail:
banka.zg@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon - pet 9:00 – 17:00

Google maps

Poslovnica

ZAGREB Rački

Franje Račkoga 10
10000 ZAGREB

Voditeljica poslovnice:
Ivana Nikl

Tel: 01 / 4600-925
Fax: 01 / 4600-928

E-mail:
banka.zg1@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon - pet 8:00 – 15:30

Google maps

Poslovnica

SLAVONSKI BROD

Ivana pl. Zajca 21
35000 SLAVONSKI BROD

Voditelj poslovnice:
Darko Ćoraš

Tel: 035 / 445-711
Fax: 035 / 445-755

E-mail:
banka.sb1@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon-pet 8:00 – 18:00
sub 8:00 – 12:00

Google maps

Poslovnica

RIJEKA

Ivana Zajca 24
51000 RIJEKA

Direktorica poslovnice:
Kornelija Balas

Tel: 051 / 319-070
Fax: 051 / 319-074

E-mail:
banka.ri@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon - pet 8:00 - 18:00
sub 8:00 – 12:00

Google maps

Poslovnica

PULA

Giardini 13
52100 PULA

Direktor poslovnice:
Ivan Maričić

Tel: 052 / 210 - 693
Fax: 052 / 210-695

E-mail:
banka.pu@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon-pet 8:00 – 17:00
sub 8:00 – 12:00

Google maps

Poslovnica

POŽEGA

Trg Sv. Trojstva 8
34000 POŽEGA

Voditelj poslovnice:
Dalibor Papoušek

Tel: 034 / 274-934
Fax: 034 / 274-935

E-mail:
banka.po@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon-pet 8:00 – 17:00
sub 8:00 – 12:00

Google maps

Poslovnica

NOVA GRADIŠKA

Cvjetni trg 12
35400 NOVA GRADIŠKA

Voditeljica poslovnice:
Gordana Pribanić

Tel: 035 / 361-635
Fax: 035 / 361-636

E-mail:
banka.ng@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon-pet: 08:00 - 16:00
sub 8:00 – 11:00

Google maps

Poslovnica

OSIJEK

Stjepana Radića 14
31000 OSIJEK

Voditeljica poslovnice:
Jasenka Crnković

Tel: 031/ 203-037
Fax: 031 / 203-042

E-mail:
banka.os@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon, uto, čet, pet 8:00 – 16:00
sri 9:00 – 18:00

Google maps

Poslovnica

SPLIT - Poljička

Poljička cesta 26
21000 SPLIT

Direktorica poslovnice:
Ivana Malada

Tel: 021 / 571-521
Fax: 021 / 312-910

E-mail:
banka.st1@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon-pet 8:00 – 16:00

Google maps

Poslovnica

SPLIT - Domovinskog rata

Domovinskog rata 27c
21000 SPLIT

Voditeljica poslovnice:
Antonia Balić

Tel: 021 / 727-053
Fax: 075 / 802-640

E-mail:
banka.st2@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon - pet 8:30 - 16:00

Google maps

Poslovnica

DUBROVNIK

Vukovarska 13
20000 DUBROVNIK

Direktor poslovnice:
Stjepo Sentić

Tel: 020 / 356-447
Fax: 020 / 356-406

E-mail:
banka.du1@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon-pet 8:00 – 18:00
sub 8:00 – 12:00

Google maps

Poslovnica

ZADAR

Obala kralja Tomislava 1
23000 ZADAR

Direktor poslovnice:
Srećko Jozić

Tel: 023 / 314-241
Fax: 023 / 381-793

E-mail:
banka.zd@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon, sri, pet 8:00 – 16:00
uto, čet 8:00 – 17:00

Google maps

Poslovnica

VARAŽDIN

Ivana Kukuljevića Sakcinskog 7
42000 VARAŽDIN

Direktor poslovnice:
Kristijan Sirovec

Tel: 042 / 350-520
Fax: 042 / 350-750

E-mail:
banka.vz@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon, sri, pet 8:00 – 16:00
uto, čet 8:00 – 17:00

Google maps

Poslovnica

ŠIBENIK

Poljana 2
22000 ŠIBENIK

Voditelj poslovnice:
Dario Marinov

Tel: 022 / 438-927
Fax: 075 / 802-052

E-mail:
banka.si1@kentbank.hr

Radno vrijeme:
pon, uto, sri, pet 8:00 – 15:00
čet 9:00 – 17:00

Google maps