O kolačićima

  O kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće, neophodne za funkcioniranje stranice.

Nužni kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke niti ih Banka povezuje s Vašim osobnim podacima.

Kolačiće možete onemogućiti promjenom postavki Vašeg preglednika, ali to može utjecati na funkcionalnost web stranice.

Više o korištenju kolačića možete pročitati u Izjavi o privatnosti.

Informacijska sigurnost

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću skup je pravila, procedura, smjernica, aktivnosti i povezanih resursa kojima KentBank (dalje: Banka) upravlja u cilju zaštite svoje informacijske imovine i sustava. Banka na taj način ostvaruje sustavni pristup uspostavi, provedbi, radu, praćenju, nadzoru, održavanju i unapređivanju informacijske sigurnosti i štiti njena temeljna načela (povjerljivost, cjelovitost i dostupnost).

 Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću temelji se na procjeni i definiranju prihvatljivih razina rizika kako bi se učinkovito postupalo i upravljalo rizicima koji proizlaze iz korištenja informacijskih tehnologija. Primjenom odgovarajućih upravljačkih, logičkih i fizičkih mjera zaštite, Banka umanjuje povezane rizike što doprinosi uspješnosti Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću.

 Uspostavom Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Banka:

  1. postiže visoku razinu sigurnosti kojom je njezina informacijska imovina na odgovarajući način kontinuirano zaštićena od svih oblika prijetnji,
  2. održava strukturirani i sveobuhvatni okvir za identifikaciju i procjenu rizika informacijske sigurnosti, odabir i uspostavu primjerenih mjera za njihovo ovladavanje te unapređuje učinkovitost uspostavljenih mjera;
  3. kontinuirano unapređuje svoje upravljačko okruženje i
  4. učinkovito postiže i održava zakonsku i regulatornu usklađenost
Usvajanjem Politike informacijske sigurnosti Uprava Banke uspostavila je Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću i definirala osnovna načela upravljanja informacijskom sigurnošću. Banka kontinuirano i uspješno održava zakonsku i regulatornu usklađenost sa svim relevantnim zakonima, propisima i normama.