O kolačićima

  O kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće, neophodne za funkcioniranje stranice.

Nužni kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke niti ih Banka povezuje s Vašim osobnim podacima.

Kolačiće možete onemogućiti promjenom postavki Vašeg preglednika, ali to može utjecati na funkcionalnost web stranice.

Više o korištenju kolačića možete pročitati u Izjavi o privatnosti.

PSD2

U studenom 2015. godine Europski parlament izdao je revidiranu Direktivu o platnim uslugama (EU 2015/2366, također poznatu kao PSD2) i Uredbu o regulatornim tehničkim standardima (također poznat kao RTS). PSD2 ovlašćuje banke, po pristanku korisnika, da omoguće trećim stranama (tzv. Third party provider ili TPP) pristup online bankovnim računima za iniciranje plaćanja i pristupanje informacijama o računu.

PSD2 i RTS zahtijevaju od banaka da ponude barem jedno sučelje TPP-ima i definiraju zahtjeve u odnosu na to sučelje. Banke imaju mogućnost dopustiti TPP-ima da koriste postojeće internetsko korisničko sučelje banke (modificirano kako bi udovoljilo regulatornim zahtjevima) ili pružiti namjensko aplikacijsko programsko sučelje (API) za TPP-ove.

Tijekom početnog razdoblja, KentBank će dopustiti korištenje modificiranog korisničkog sučelja internetskog bankarstva e-Kent od strane TPP-a koji imaju valjanu licencu izdanu od nadležnog nacionalnog tijela.

In November 2015, the European Parliament issued the revised Payment Services Directive (EU 2015/2366, also known as PSD2) and Regulation on Regulatory Technical Standards (also known as RTS). PSD2 mandates banks, upon customer consent, to allow Third Party Providers (TPPs) access to online accessible bank accounts for initiating payments and accessing account information.

PSD2 and RTS require banks to offer at least one interface to TPPs and define requirements in relation to this interface. Banks have the option of allowing TPPs to use the bank’s existing online customer interface (modified to meet the regulatory requirements), or providing a dedicated Application Programming Interface (API) interface for TPPs.

During initial period, KentBank will allow the use of modified online customer interface of internet banking e-Kent by TPPs having the valid license issued by competent national authorities.

Izvještaji o dostupnosti i performansama

PSD2 - informacije za TPP korisnike

Tehnička specifikacija, testno okruženje (Sandbox) i dodatne informacije su dostupne za registrirane TPP korisnike. 

Molimo prijavite se ili registrirajte.

 

PSD2 – information for TPP users

Technical specification, test environment (Sandbox) and additional information is available for registered TPP users.

Please log in or register.