Upravljanje

Uprava

  • Murat Betoner, predsjednik Uprave

  • Dr. Fikret Kartal, član Uprave

  • Damir Brkić, član Uprave

Nadzorni odbor

  • Meriç Uluşahin, predsjednica Nadzornog odbora

  • Hakan Özgüz, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

  • Daniela Roguljić Novak, članica Nadzornog odbora