Flex -kredit za poduzetnike

Flex kredit namijenjen je poslovnim subjektima koji kod Banke imaju otvoren transakcijski račun i koji žele dobiti povoljniju kamatnu stopu na kredit, a koja ovisi o prosječnom stanju sredstava na transakcijskom a-vista računu u odnosu na ukupnu izloženost klijenta te mogućnost promjene visine kamate stope na transakcijskom računu.

Više informacija putem e-mail adrese: corporate@kentbank.hr